Registračné údaje

Užívateľské meno*
Heslo*
Overenie hesla

E-mailová adresa*

Titul
Meno*
Priezvisko
Firma
IČO
DIČ
IČ DPH

Telefónne číslo*
Mobil

Ulica*

PSČ*
Obec*
Štát


* pole formulára je potrebné vyplniť

Súhlasím so zasielaním údajov o novom alebo akciovom tovare

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na týchto webových stránkach sú chránené v zmysle zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov „O ochrane osobných údajov“. V prípade vyplnenia a odoslania formulára garantujeme maximálnu ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím a ich použitie bude výlučne len pre potreby prevádzkovateľa. Zároveň vyhlasujeme, že vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám. Prevádzkovateľ vás na vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí s ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov

Návrat
 
Uloženie údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu je firma ART Exkluziv s.r.o. , Jilemnického 340/36 018 41 Dubnica nad Váhom. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail:tn@soi.sk. Webdesign (c) 2010 Euro Software s.r.o.